Sanna Bilder är en bildredaktörsbyrå som tar fram bilder till ditt projekt – din bok, din utställning, ditt program eller din webbsida.

Vi har tjugo års erfarenhet av bildredaktionellt arbete, ett brett kontaktnät och stor kunskap om olika bildleverantörer och deras inriktning, både inom Sverige och internationellt. Vi söker rätt på bilder hos t ex bildbyråer, museer, universitet och institutioner, och när det behövs anlitar vi professionella fotografer och illustratörer.

Som bildredaktörer tar vi hand om hela processen i allt som har med bilder att göra i en bok- eller annan produktion.

  • Vi finner rätt bild utifrån målgrupp och budget.
  • Vi beställer och levererar bilderna i rätt digitalt format.
  • Vi kan bildupphovsrätt och skaffar de publiceringstillstånd du behöver för att använda de bilder du vill använda i ditt projekt.
  • Vi levererar alltid rätt bilder snabbt och effektivt.

Vi kan bild!

Vi är visuella bilddetektiver som vill hjälpa dig att få fram ditt budskap på bästa sätt.

Vill du veta mer – ring, mejla eller kom förbi på en fika!