Om oss

Susanna Mälarstedt

Jag startade Sanna Bilder 1994. Dessförinnan arbetade jag i fyra år på Natur & Kulturs bildavdelning. Efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet läste jag Kulturvetarlinjen på Stockholms universitet med filmvetenskap som huvudämne. Jag står med andra ord med fötterna både inom humaniora/samhällskunskap och naturvetenskap. Gillar blandningen! Och så älskar jag fotografi och dess betydelse både i konsten och i samhället i stort.

Martina Mälarstedt

Jag anslöt mig till Sanna Bilder 1999 efter ett par års arbete med film- och TV-scenografi. Även jag har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning i botten och en fil kand-examen i konstvetenskap, etnologi och idéhistoria, samt förlagskunskap. Jag tror på bildens kraft, liksom på ordets!