Omslag Rösträttens århundrade

Rösträttens århundrade – Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin

redaktion: Ulrika Holgersson & Lena Wägnerud

Makadam Förlag