En kvinna i regeringen –
Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete

av Gunnel Karlsson

Appell Förlag