Marinmålarna –

Havet, skeppet och sjömannen i konsten
från Jacob Hägg till Lars Lerin

Sjöhistorisk årsbok 2020–2021
Historiska media